• มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • fluent in both English and Thai language skills
 • 3 years experience of C&B Manager roles
 • in-depth knowledge of complex/details C&B program

3 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

9 hours ago

 

Applied
 • 6 years of experience in human resources roles
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Male or female, aged 28-38 years old

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • HRIS

9 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • 7 years of overall experience in an HRM function
 • Excellent skills in Microsoft Excel

9 hours ago

 

Applied
 • 7 years of overall experience in HRM function
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • Managing the team in HR outsourcing projects

9 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experiences in compensation & benefits
 • 3 years of experience in a supervisory role
 • Strong leadership skill and good team player

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

9 hours ago

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • 10 years’ experiences in compensation & benefits
 • Good command of English

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Compensation and Benefits
 • Power vision
 • Payroll

28-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • HR and GA
 • upcountry travel
 • Automotive brakes

28-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager / Recruitment Manager -Telesales dept.
 • HR General Manager
 • HR Compensations & Benefits Manager

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • Fertilizer, International company
 • Labor Law and regulations
 • Compensation & Benefits, Recruitment

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

28-Apr-17

 

Applied
 • University degree in related fields or HR
 • Creative approach to HR
 • Good written and spoken English skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and/or Master’s degree in HR
 • 3-5 years in office manager or HR Business Partner
 • Ensure execution of HR activities

28-Apr-17

 

Applied
 • Business consultant with min 5 yrs related exp.
 • Exp. in healthcare planning, benefits, retirement
 • Good project management and consultancy skills

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • At least 7 years of experience in HRM
 • Good command of spoken and written Thai and Eng

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สรรหาบุคลากร และ จัดฝึกอบรม
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree or diploma in Human Resources Management
 • 10 years of Human Resources Generalist experience
 • Proficient in using Microsoft Office

27-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in overall HR function
 • experience in manufacturing, large size MNCs
 • team management experience

27-Apr-17

 

Applied
 • Recruit, Com Ben, Database, Outsource, HR Policy
 • Experience 6 years-HRM for manufacturer / trading
 • Work scope cover BKK head office & Bangpoo factory

27-Apr-17

 

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Consulting in Talent Management & Reward
 • Six to ten years experience
 • Passionate in HR

27-Apr-17

 

Applied
 • HR Director
 • FMCG
 • Bangkok

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager
 • HRM
 • HRD

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leadership
 • Well-known MNC
 • HR Strategic

27-Apr-17

 

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Processing the payroll
 • Calculate and record OT
 • Issue invoice of payroll service to client

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

26-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of strategic HR Business Partnering
 • Regional (APAC) HR experience is a requirement
 • Previous experience in a fast paced commercial

26-Apr-17

 

Applied
 • Work with a leading international manufacturer
 • Great career opportunities and work environment
 • Experience in Compensation & Benefits

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • ทำเงินเดือนภาษีพนักงาน 5 สาขา
 • ด้านการฝึกอบรม

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors Degree with a Masters Degree preferred
 • Help in planning and budgeting for HR
 • Good logical and analytical thinking

26-Apr-17

 

Applied
 • Ensures the overall development and welfare
 • Treats people with dignity and respect
 • Good communication in English is required.

26-Apr-17

 

Applied
 • Global Pharmaceutical Company
 • C&B
 • Regional role

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Director
 • FMCG
 • Bangkok

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35 or older
 • Bachelor’s degree or equivalent in Human Resources
 • Experience in hospitality service, retail

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.