• นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน จ.- ศ.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age over 30 years
 • 5 Exp. in HRM, recruitment specialist
 • Able to go upcountry, working with branches in TH

5 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years of experiences in HR&Admin
 • Experience in newly set-up business
 • Fluent English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • HR Manager (HRD, HRM, Recruitment, Comp & Benefit)
 • Experience in Recruitment agencies in the past
 • Media and Construction Industry

5 hours ago

 

Applied
 • Excellent English communicator
 • Exp. in regional corporate HR role
 • Smart and has general HR experience

5 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Experience in office administration,finance,HR
 • Knowledge of payroll
 • Knowledge of expat immigration-visa process

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree in HR
 • L&D, Training, OD experiences
 • HR Projects Management expereinces

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมและร้านอาหาร
 • ดูแลส่วนของพนักงานโรงแรมและ ร้านอาหารในเครือ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • fluent in both English & Thai language
 • minimum of 8 years of C&B management experiences
 • good at communication, good attitude, & MNC exp.

12 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • At least 5-10 years (for HRD Specialist)
 • Good written and spoken in Thai and English

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in HRIS / Compensation & Benefit
 • Knowledge in fringe benefits / SSO / payroll
 • Good command of English

07-Dec-16

 

Applied
 • Apply to :inthiraporn.k@manpower.th.com
 • Good English both spoken and written
 • Multi-task skills, service mind

07-Dec-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • HR Management, HR Development, Admin
 • Labour Law Knowledge
 • Ability to counsel to BU manager on any issues

07-Dec-16

 

Applied
 • Advanced degree in HR (Masters)
 • Designing a pay and rewards structure
 • 10 years’ experience in HR, with at least 5 years

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in HRM/HRD/LAW
 • 10 years experience in HRM/HRD
 • Having experience in multinational company

07-Dec-16

 

Applied
 • Maintains administrative staff by recruiting
 • Accomplishes staff results
 • Improves program and service quality

07-Dec-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • At least 15 years of managerial related
 • Good planning and multi-tasks handling.
 • Result oriented and good interpersonal skills.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop the Total Rewards, strategies
 • Master's Degree in Psychology, Political Science
 • 10 years working experience in Compensation & Bene

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • MBA degree or oversea graduate is a big plus
 • 5 years working experience as HR Manager
 • 12 years experience in HRM & HRD & GA

06-Dec-16

 

Applied
 • Leading the HR department and its function
 • Responsible for HRM, HRD, and etc
 • 20 years experience in HR is required

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop recruiting and selection process
 • Manage recruiting and selection activities
 • Supervise recruitment centre staff and monitor

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Human Resources, Admin Task
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

06-Dec-16

 

Applied
 • Aged between 25 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • experience in recruitment and payroll functions

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 5 years of experience as HR Generalist
 • Strong personality with good management skills

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and leadership skills
 • In-depth knowledge of HRM functions
 • Good command of English skill

05-Dec-16

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • Remunerations

05-Dec-16

 

Applied
 • จัดทํา Payroll งานบริหารและคำนวณค่าจ้าง
 • จัดทํา Time Attendance บันทึกการขาด ลา มาสาย
 • จัดทําประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน

05-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for payroll process relating to salary
 • Employment Agreement, Manage & maintain personnel
 • Prepare social security fund and PND

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Human Resources
 • 10 years working experience in HR
 • 5 years being at a management level

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Knowledge of Human Resources Information Systems.
 • Strong communication and interpersonal skills.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 40-50 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

02-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Looking for a super organised individual
 • Must have excellent English & Thai skills
 • Local candidates only

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, aged not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • at least 4 years’experience working in an HR

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Manage and collaborate with all plants
 • Collaborate with recruitment agencies
 • Drive various employee friendly activities

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in human resources management
 • Bachelor’s degree in human resources
 • Experience in recruitment and manpower strategy

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงาน หรือ ระดับหัวหน้างาน
 • รักและอยากเติบโตในสายงาน HR

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Age above 33 years old
 • At least 5 years experience in payroll

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Affairs, Administration
 • Facilities Management, Office management
 • Good Command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience Executive Secretary
 • Experience working in Manufacturing
 • Good Command of spoken & written of English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female aged between 35-45 years old
 • 10 years’ experience at the management level
 • Hands-on working style, self-motivated and results

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work with long history company
 • An opportunity to challenge your talents
 • Working location is very convenient location

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Competitive compensation
 • International company
 • Rewards consultant at leading consulting firm

17-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.