• มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
  • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
  • งานด้านฝึกอบรม
  • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.