• กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
  • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
  • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.