• กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.