• เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
  • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
  • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.