• เพศหญิงหรือชาย / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสรรหา จะได้รับการพิจารณาเป็น
 • ขยันและซื้อสัตย์ มีทัศนคติบวก

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

21 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Handle Pension Benefits Obligation (PBO)
 • Support HR local and regional projects
 • Asia Employer Branding: Support the activities

22-May-17

 

Applied
 • ิbenefit
 • payroll
 • compensation

22-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ วางแผนบริหารกิจกรรมบริษัท
 • สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่นิคมเกตุเวย์ซิตี้
 • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม

19-May-17

 

Applied
 • HR Management experience
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of Recruitment&CB,Good in english
 • 5wk,PVD,Insurance,fix bonus, oil allowance

19-May-17

 

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

19-May-17

 

Applied
 • Manage and administer company’s C&B and Payroll
 • Manage company's HR policies, practices and system
 • Lead and manage employee relations program

19-May-17

 

Applied
 • hrm
 • recruitment
 • compensation & benefit

19-May-17

 

Applied
 • HR
 • recruitment, compensation, training
 • admin

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และ ทุ่มเท/ตั้งใจในการทำงาน

18-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Payroll Office
 • Work at Suwannabhumi
 • Airline Catering Service

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • accounting manager
 • financial manager
 • Human resources

17-May-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.