• ประสบการณ์(ปี) : 3
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้างเงินเดือน

6 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experience in management level
 • Strong leadership competency
 • Excellent communication in English

6 hours ago

 

Applied
 • HR Manager /ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี/มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพ
 • เงินเดือน 20k - 22k

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of HR and Admin Manager
 • Computer proficiency
 • Proactive with good analytical, interpersonal

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationalityonly. มีสัญชาติไทย
 • Previous HR experience (minimum 2 years)
 • Be computer literate (Word/Excel/Email) is vital.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality / Female,Male age25-27years old
 • degree in Psychology, Human resources
 • 3 years in Payroll

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Learning & Development 10 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบุคคล Outsource จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักด้านงานบริการ และมีความขยัน อดทน สามารถขับร

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Online Travel Search Organization
 • Online Booking Platform
 • Fast Career Growth

6 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • HRBP with world leading real estate firm
 • Human Resources Business Partner
 • HRBP

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • World famous food and beverage brands
 • C&B Assistant Manager
 • Compensation and Benefits

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Human Resources Consulting Firm
 • Expertise in Reward Practice
 • Reward Consultant

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree in HR (Masters)
 • Designing a pay and rewards structure
 • 10 years’ experience in HR, with at least 5 years

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum of 10 years experiences in HRM
 • ability to handle multiple task silmutaneously
 • accurate, result oriented, high job commitment

6 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Human Resources
 • Minimum 1 years of experience in Human Resource
 • Willing to learn and take on more challenging role

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน,การจัดการ
 • ใช้ Ms.Office ได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HRM, HRD
 • At least 4 years’ experience in HR Generalist
 • Good interpersonal and management skills

6 hours ago

 

Applied
 • Age 28-40 years old
 • Analyzing and forecasting sales performance
 • Coordinating the supply chain and distribution

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in recruitment and sourcing experience.
 • Understand well especially in retail business.
 • Multi-task and willing to work under high pressure

6 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in the preparation
 • Reports to Accounting Manager
 • Prepare Tax for submit revenue department.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support HRM Team to analyze and identify business
 • Min 5 yrs in HR Analyst/Business Analyst & reports
 • Expertise in data analysis, strong presentation

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Human Resources Development
 • 10-15 years of HRD experience
 • HRD functions such as Training & Development

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • 5 years working experience in Employee Relations
 • Be proficient in Microsoft Office and PC skill

6 hours ago

 

Applied
 • 10 years of HRM or strategic Human resources
 • Bachelor’s Degree in HR or any related field
 • Thai national, aged over 35 years old

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Payroll
 • Time Attendance
 • Traning

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับหัวหน้างาน หรือ พนักงานอาวุโส
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี
 • งานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Build for professional and high performance
 • Coordinate with BTS for all event
 • Work closely with BSS HR Director

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหา-ว่าจ้าง
 • งานสวัสดิการ
 • งานอัตรากำลังคน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาบริหาร , สาขานิตศาสต์, เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning fiscal budget
 • Age over 28 years old
 • More than 3 year experience in human resources fun

6 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานด้านประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบการลงปฏิบัติงานจริงของคนงาน (Checker)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Accounting or related fields
 • 2-3 years’ experience in payroll
 • Thai Nationality

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Recruiter, Recruitment, Consultant
 • Humance Resource, Compensation & Benefits
 • HRM, HRD, Excellent in English

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีบุคลิกที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Safety, Environment
 • At least 5 years experience in HR/Safety/Envi
 • Good in English Skills

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in related field
 • 10 years of experiences in HR professional area
 • ood knowledge of computer literacy

6 hours ago

 

Applied
 • 8 year experiences in HRM, HRD or OD
 • Conceptual thinking about Human Resources System
 • Strategic Thinking and Passionate to your job

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree. Thai Nationality is required
 • At least 3-5 years of work experience in HR
 • Able to work under pressure.

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in HR area with Management Level
 • Manufacturing business is highly preferable
 • Strong commercial mind-set

6 hours ago

 

Applied
 • payroll, tax calculation, welfare, time attendance
 • 3-5 years’ experience in multi-functions of HR
 • Excellent command in English

6 hours ago

 

Applied
 • HRBP with world leading real estate firm
 • Human Resources Business Partner
 • HRBP

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.