• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
 • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

20-Jan-17

 

Applied
 • นำทีมได้
 • เข้าใจระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
 • วางแผนได้ สื่อสารดี มีใจบริการ บริหารแบบมืออาชีพ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

20-Jan-17

 

Applied
 • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลระบบเงินเดือน
 • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

20-Jan-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน
 • ประเมินผลการทำงาน
 • ลงประกาศรับสมัครงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for all activities related to payroll
 • Detail & result oriented for every assigned task
 • Coordinating with expatriate to the business visa

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 34-45 years old.
 • At least 7 years’ experience in an HR
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HRM or Business Administration
 • Positive attitude and teamwork, (5 days working)
 • attractive remuneration packages and career paths

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.