• สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
  • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
  • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
  • Minimum 5 years in payroll admin or benefits admin
  • Good communication and can communicate in English

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.