• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
  • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

19 hours ago

 

Applied
  • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

19 hours ago

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.