• มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years of extensive working experience
 • Compensation & Benefit Management
 • Good knowledge of Thai labor laws and regulations

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การจัดการ
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in labor relations management
 • 10 years working experiences in human resource
 • Thai nationality

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

11-Oct-16

THB16k - 25k /month

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

11-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.