• มีประสบการณ์ในการพิจารณารับประกันชีวิต 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือการสาธารณสุข
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Office) ได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

19-Jan-17

 

Applied
 • day to day working operations, pro-active
 • Experience in Insurance and Logistics are prefer
 • Good in English communication

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

16-Jan-17

 

Applied
 • Day to day operations management
 • Review & improve internal claim & returns process
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Compensation & Benefit
 • Bangkok
 • Insurance

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-6 years’ experience in motor repair claims
 • Bachelor's degree/ Master in any discipline
 • Manage annual renewal of garage panelship

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.