• จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้านประกันภัย
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Health Insurance
  • Business Development
  • Insurance, People Management

24-Jul-17

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.