• มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance Sales
 • Business Development
 • At least 5 years of working experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree holder in business finance, risk management
 • Min 5 years of experience with medical insurance
 • Knowledge of insurance /claim/medical TPA

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์ (เครื่องกล)
 • ประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพสินค้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพิจารณารับประกันชีวิต 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือการสาธารณสุข
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Office) ได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • Handle claims and respond to inbound enquiries
 • Achieve individual key performance indicators
 • Achieve participation in performance reviews

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Required computer skill at least Word and Excel

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.