• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

16 hours ago

 

Applied
  • จบสาขา วิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืองานก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงาน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองอุบลราชธานี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย
  • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.