• ทำงานในส่วน โครงการก่อสร้าง
  • ออกแบบ ดีไซน์ และควบคุมงานก่อสร้าง
  • วางแผน และดำเนินงานร่วมกับทีม Subcontractors

26-May-17

 

Applied
  • ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
  • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
  • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.