• ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างานโครงการต่างๆ
 • ปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี

27-Jun-17

 

Applied
 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

27-Jun-17

 

Applied
 • - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 23 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 5ปีในสายงานออกแบบและโครงหลังคาสำเร็จรูป
 • ใช้โปรแกรม Sketch-up, AutoCAD, SAP, MS Office ได้

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise and monitor the design process
 • Supervise the product usage / bid projection
 • Can check the site. Including discussion

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.