• ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • ดิวงานกับซับพลายเออร์
 • หาร้านค้าเข้าบริษัท
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้อ

28-Jun-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชีพจามาน
 • มีประสบการ์ในการทำระบบพจมาน
 • จำนวน 3 ต่ำแหน่ง

28-Jun-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • จ่ายเช็ค ทำเช็ค
 • มีความรุ้เกี่ยวกับระบบการเงิน
 • ดิวกับธนาคารได้

28-Jun-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Civil Engineering
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรและการก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 30-40 ขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

26-Jun-17

 

Applied
 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.