• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี

25-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 28-34 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีขึ้นไป Consult , Owner

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.