• มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
  • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
  • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.