• Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและบริหารจัดการเอกสารสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Real Estate Strategy and new business development
 • Strong analytical skill
 • Real Estate Background

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์โยธา,
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม เเผนงาน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา ปวส.สาขาโยธา
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง+สถาป้ตย์, Shop Dwg
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเดินทางออกตาม Site งานต่างๆภายใน กทม.
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี (ในตำแหน่ง)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto Cad

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

18 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

18 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับหน้างาน
 • ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาและเจ้าของงาน

18 hours ago

 

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา หรืออื่นๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Jan-17

 

Applied
 • สำรวจหน้างาน
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • เพศชาย / หญิง

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำในการทำงานด้านงานคอนกรีตให้กลับลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ สาขาโยธาขึ้นไป

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ ทดสอบวัตถุดิบและคอนกรีต
 • กำหนดแผนการวิจัย การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • วิเคราะห์ผลทดสอบและรายงานผลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีอายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

24-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 35-40
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • More than 5 years of working experience

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A bachelor or a master degree in engineering
 • 5 to10 years’ experience in construction
 • Fluent in English is considered a plus

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the construction according to plan
 • Monitor and report the progress of construction
 • Monitor and track the performance of the Inspector

23-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Civil Engineer
 • Sales Engineer (construction business)
 • Well understand construction market trend

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ ถอดแบบ และเคลียร์แบบได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี.-ป.โท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years+ in the construction industry as Sales
 • Exp. Sales Management, Sales Managerial level
 • Degree in Civil, Construction, Chemical or Mining

23-Jan-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

23-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ติดตามผลการแก้ไขงาน Defect พร้อมเก็บข้อมูล

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.