• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.