• จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา และประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวันได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใช้โปรแกรมในงานได้ดี

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Over 8 years’ experience in Construction prefer
  • Computer skills in MS office and Autocad
  • Competence command of English.

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.