• ควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

26-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกร
  • บังคับบัญชาบุคลากรในหน่วยงานทุุกระดับชั้น

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.