• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
  • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.