• สามารถปฏิบัติงานตามไซด์งานต่าง ๆ ได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 0 - 15 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • มีความสามารถในการวางแผน ตัดสินใจ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 15 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ อย่างน้อย 10 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม้ ให้เป็นไปตามแผน
 • กระตุ้นทีมงานก่อสร้างให้ทำงานได้ระยะตามแผน
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

19 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Build a relationship with distributors/resellers
 • Global organisation with a solid brand name
 • Drive the dealership to achieve targets

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกอบรมบุคลากร คนงาน ด้านคุณภาพของขั้นตอนการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

20-Jan-17

 

Applied
 • - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งาน 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Computer literacy ( MS-Office, AutoCAD)
 • Able to relocate to upcountry

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Controlling project quality
 • Ensuring projects follow customer specification
 • Representing the project team during customer

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • 2-3years experience in sales or project management
 • Strong leadership, communications

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.