• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งาน 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

09-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับควบคุมงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Construction Engineering, Civil Engineer
 • 1-2 years of Sales relevant construction
 • Quickly make engaging connections

08-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • 2-3years experience in sales or project management
 • Strong leadership, communications

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิสวกรรมโยธา,วิสวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (เช่น จ.ระยอง)

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ / Shop Drawing งานประเภทอาคาร
 • เพศชาย วุฒิปวส.ช่างเขียนแบบโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ Shop Drawing

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างอาคาร
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. (โยธา)
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/ อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิกาารศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Earthwork , foreman (race tunnels) , Myanmar
 • civil , construction , projects
 • GPS , machine,control ,systems , heavy ,equipment.

04-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.