• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมโครงการ

21-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineering
 • 10 years’ exp. in infrastructure construction
 • Proven record in construction project management.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศบ. วิศวกรรมโยธา (กว.)
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (ใบอนุญาตขับขี่)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage infrastructure construction project plans
 • Provide technical advice during the evaluation
 • Recommend for approval and/or to approve

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.