• ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

 

Applied
  • เพศ : ชาย
  • อายุ(ปี) : 22 - 35
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.