• เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ30-40 ปี
  • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
  • Certificate in AutoCAD drafting
  • Diploma in engineering preferable
  • AutoCAD 3D and Solidworks knowledge preferable

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.