• เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

4 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

4 hours ago

 

Applied
 • Architect
 • Engineering License
 • Business English

4 hours ago

 

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai-speaking national
 • Masters’ Degree in either Structural/Civil
 • 15- 20 years of experience in either civil enginee

4 hours ago

 

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Designing tent and roof for the factories.

4 hours ago

 

Applied
 • Analyzing land acquisition and property
 • Coordinating with landlords and investors
 • Forecasting financial analysis and return

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng Civil Engineering or higher + License
 • Experience 0-3 years
 • Hard working and with discipline

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • สามัญวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual
 • onshore or offshore and design ,plot plans
 • 2D and 3D , CADD , engineer

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience in on-site
 • Spoken and written English to a reasonable level.
 • on-site inspection of construction works

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

24-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • 4 yrs+ in technical, infrastructure, Construction
 • Knowledge of concrete and concrete repair material
 • Exp providing technical service in construction

24-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Construction Background

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Knowledge in wastewater/water treatment system

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD , MS Office Excel คล่อง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female aged 25-30 year
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering
 • Can work well under pressure.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถไปดูงานตามโครงการได้ครั้งคราว

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน วศบ.โยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาน เสาเข็ม
 • ปวช.-ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นในข้อกำหนดเงื่อนไข
 • วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นสำคัญ ในข้อความของสัญญา
 • เข้าร่วมประชุมที่หน่วยงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไปสาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบสัญญา ให้ความเห็นในข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญา
 • วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นสำคัญ ในข้อความของสัญญา
 • เข้าร่วมประชุมที่หน่วยงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปวช ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Finishing the construction and handing it over

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in construction

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

21-Oct-16

 

Applied
 • Residential cum Retail development projects
 • Planning, design, project Management to completion
 • Thai design regulations and practices

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Civil Engineering
 • Min 8 years experience from Real Estate Developer
 • Strong Project Management Skill

14-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • ควบคุมดูแลงานสนามให้ถูกต้องตามแบบ
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

13-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • Exp. in road construction
 • Willing to travel to provinces

04-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.