• เพศชาย อายุ 23-28 ปี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD 2D,3D

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
  • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
  • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Overseeing the production process and drawing up
  • Leading and coordinating execution of work
  • Researching and performing analytics

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.