• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-May-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.