• วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้างา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.