• MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)
 • MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)
 • MECHANICAL SUPERVISOR (FRP)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.