• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • งานควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม
  • มีใบ กว.

20-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • งานก่อสร้าง, Civil Engineer
  • Construction Management, RC Design, Structure

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.