• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า ,โยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field of expertise
 • 15+ year of monorail, railway or MRT experiences
 • strong background in PMSC for Railway/MRT Projects

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสถาปัตย์กรรม
 • สามารถเข้าใจเรื่องแบบโครงสร้าง
 • ยินดีเรียนรู้โปรแกรม ArchiCad

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบอาคารสูง ไม่เกิน 8 ชั้น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา โยธา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC
 • งานแผ่น Precast

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male age between 25-38 years old.
 • More than 3 years with experience
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering

17 hours ago

 

Applied
 • Male age between 35-42 years old
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • More than 5 years with experience

17 hours ago

 

Applied
 • Overall handling of project timelines
 • Liaise with contractors and other related parties
 • Ensure all concerned stakeholders are update

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organize and manage a construction team
 • Managment of the shop construction
 • 5~10 years field experience

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering (Civil)
 • At least know how to prepare reports, schedules
 • At least know how to prepare reports

17 hours ago

 

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • สามารถเขียนแบบใช้ Auto CAD ได้

17 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • ปวช ปวส
 • สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • To utilize your skills and talents
 • To grow with the company
 • To gain good welfare and well benefits

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-55 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยงานก่อสร้าง3ปีขึ้นไป

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 28-32 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรสำนักงานประจำโครงการ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี วศบ.โยธา หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Over 5 years relevant working experience
 • Strong knowledge of structural/building design

17 hours ago

 

Applied
 • บริหารและจัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการบริหารโครงการ

17 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ป. ตรี โยธา,ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing ได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

17 hours ago

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

17 hours ago

 

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng/Master Engineering in Civil/Transportation
 • 2 years experience in detailed design for highway
 • Preparing and checking project design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่กำหนดเพศ อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา วิศกรรมก่อสร้าง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Undertake structural analysis
 • Coordinate with façade designers
 • Attend design workshops with architects

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • ถ้ามีหนังสือผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

27-Oct-16

 

Applied
 • Possess a Professional Engineering License (ใบกว.)
 • 10 years experience in design and /or construction
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

27-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.