• อายุ 35 -45 ปี เพศชาย
 • วุฒ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารโครงการ อย่างน้อย 10 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เคยบริหารโครงการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ PR ของที่ละโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • ทำ Payment การเบิกจ่ายของผู้รับเหมา/Supplier

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชายอายุ 35-45 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • ประมาณการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สามารถอดปริมาณของจากแบบได้

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

21 hours ago

 

Applied
 • Tekla
 • Steel Detailer
 • Drafter

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิด 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 5 - 7 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • to utilize your knowledge

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส.สายโยธา-ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • ย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ
 • ประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Be able to do Financial Modeling
 • Study and analyze feasibility of project

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไปทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสถาปนิกโครงการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี

26-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

26-Feb-17

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

25-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

25-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

25-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

25-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

25-Feb-17

 

Applied
 • 5 Years Exp in QS/Estimation/ Bidding for projects
 • Degree in Civil Engineering, Construction, related
 • Good Command of English will be an advantage

25-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

25-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Civil & Structural Engineering
 • Registered Thai Professional Engineering license
 • To work on the structural design

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting,
 • Good knowledge of SEC/SET rules,
 • Knowledge of financial accounting

24-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Analyst
 • Initiate new products
 • Understand the dynamic of each market segment

24-Feb-17

 

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

24-Feb-17

 

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท ด้านวิศวกรรมโยธา / ไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓ ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • 1. Civil & Structural Engineer (50K-65K)
 • 2. Engineer/Mechanical/Electrical/CAD Design
 • 3. Project Architech (50K-70K)

24-Feb-17

 

Applied
 • มีทักษะการใช้ Program AutoCAD Sketchup ได้ดี
 • มีทักษะการเขียนแบบด้วย Program Revit ได้
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง/ระบบ

24-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.