• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer(Civil)
 • Sales Engineer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง1ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า เกี่ยวกับสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Control work progress and project completion
 • Planning work schedule, material, manpower
 • Working at Mahanakhon Site

5 hours ago

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอาคารสูง
 • ปรับเงินขึ้นเดือนตามผลงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • จบสาขาช่างโยธา หรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างมา 2 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ก่อสร้างบ้านจัดสรร-คอนโด-ทาวน์โฮม
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญในด้านงานถนน คสล.ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานถนน

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Civil Engineering
 • Male, age 35+
 • Experience in Project Management, Construction

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • 1-3 ปี (ประสบการณ์ทำงานโครงการก่อสร้าง)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 7-10 years working experience

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5-10 yrs. Of civil engineering work, const
 • Good command of English and computer literacy
 • Holding professional engineering license (สามัญ)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • For strengthening the hydropower team in Bangkok
 • 3 years relevant experience Civil/Hydraulic
 • A Competitive salary package and other benefits

5 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience
 • Diploma of High Vocational Education
 • THB35,000 - 45,000 /month (negotiable)

5 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience
 • Diploma of High Vocational EducationArchitecture /
 • THB30,000 - 45,000 /month (negotiable)

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering with relevant oil and gas
 • Good auditing skills and experience.
 • At least 15 years experience in Oil & Gas

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCad ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • จัดทำค่าล่วงเวลาพนักงานรายวันพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคหะภัณฑ์, ตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Civil, Construction
 • Minimum 6 years working experiences in High rise
 • Having good skills in Auto CAD and Ms. Office.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • 3 years experience in construction industry
 • Good command and efficient in English

5 hours ago

 

Applied
 • ใช้ computer programme ได้ทั้ง Auto Cad, 3D
 • ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

5 hours ago

 

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22 - 30 years old
 • Bachelor Degree in Architecture, Interior
 • Have own car and driving license

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1- 3 ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง

13 hours ago

 

Applied
 • สำรวจปริมาณงานทุกอย่างของโครงการ
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสาตร์ สาขาโยธา
 • การคิดงานเพิ่ม-ลด และเบิก Payment โครงการ

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 8-10 ปี
 • มีความรู้เรื่องการบริหารงานโครงการก่อสร้าง

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 3ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 1-2ปี
 • เพศชาย /หญิง

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.