• สามารถเขียน Auto CAD
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา

21-Jun-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม และบริหารงานด้านวิศวกรรม
  • ทำงานด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ใช้ในการเสนอราคา

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.