• ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
  • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
  • มีึความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

20 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.