• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
  • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

26-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.