• เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
  • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
  • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

28-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.