• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

24-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

21-Mar-17

 

Applied
  • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
  • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.