• ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Function Excel และสามารถ BOQ

29-Nov-16

 

Applied
 • ดูแล และควบคุมโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง / โยธา

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering of Civil, Mechanical
 • 2-3 years relative experience in an electronic
 • Sourcing or Purchasing experience is a plus

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.