• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

26-May-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

23-May-17

 

Applied
 • ประสานงานราชการ ติดต่อราชการ
 • งานธุรการ
 • งานอาคารสถานที่

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.