• วิเคราะห์กลยุทธ์
  • งานงบประมาณ
  • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.