• บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
  • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.