• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.