• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

10-Jan-17

 

Applied
 • Accurate data entry of visa applications
 • Manage upload of data to set daily targets
 • Administrative support when required

10-Jan-17

 

Applied
 • Experience in government affair
 • Experience about dealing import and export role
 • Experience in international government deal

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.