• มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

20-Jun-17

 

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.