• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.