• ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

6 hours ago

 

Applied
  • Full command of English
  • at least 3 years
  • Bachelor in Administration, Office Management

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.