• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

17-Jan-17

 

Applied
 • Accurate data entry of visa applications
 • Manage upload of data to set daily targets
 • Administrative support when required

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experiences in work permit and visa application
 • Proficient in English, both written and spoken

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

13-Jan-17

 

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer
 • Business
 • Sales

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in government affair
 • Experience about dealing import and export role
 • Experience in international government deal

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.