• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่ม Consumer Product
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.