• จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในงานได้
  • ประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายช่องทาง Modern Trade

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Experience in Modern Trade
  • Excellent selling and negotiation skills
  • Own transportation

13-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.