• Thai, male or female
 • At least bachelor degree in any field
 • Require 2 years sales experience

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • Regional Sales
 • Area Sales
 • Distributor Sales

26-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การตลาด, เทคนิค)
 • มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

24-May-17

 

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

15-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.