• รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ
 • แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี
 • ช่วยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

27-Mar-17

 

Applied
 • Documentations and invoicing process.
 • Average command in Japanese/English
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 up

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • No need own car, but need license
 • Sales of automotive and motorcycle parts

27-Mar-17

 

Applied
 • Over 4 years experience in field sales
 • Experienced with computers
 • Organise regional/domestic sales visits

24-Mar-17

 

Applied
 • Sales experience in IT product & Export Marketing
 • Able to travel abroad extensively in Asia
 • Excellent in English, Chinese (is a plus)

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female.
 • At least 1 year of experiences
 • Used to work with international factory atmosphere

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.