• มีประสบการณ์ในการขาย และ Instument มาก่อน
 • นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ
 • การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดี

34 mins ago

 

Applied
 • 3-5 year, Technical, Sales Engineer
 • Identify and resolve client concerns.
 • Present and sell company products

29-May-17

 

Applied
 • Direct sales in Hair Salon, Beauty & Spa
 • Sales Hair Salon products upcountry
 • Direct Sales experience

26-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

24-May-17

 

Applied
 • Sale , DCS and Automation and Power ,
 • sales processes and Sales and CRM,EPC
 • Customers - Develop customers

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.