• เสนอขายสินค้าประเภทไวน์ และน้ำแร่
  • มีรถยนต์ เป็นพาหนะในการทำงาน
  • สรุปงานและยอดขาย

25-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา Food Science หรือ ใกล้เคียง
  • ผ่านงานขายอย่างน้อย 1 ปี , หรือ งานด้าน RD
  • ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่, รู้เส้นทางใน กทม.ปริมณฑล

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.