• หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
  • ทำงานตามเวลาเปิดปิดของสถานที่
  • มีค่าคอมมิชชั่น

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
  • นำเสนอขาย software solution
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  • รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.