• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตโรงงาน
  • ขายสินค้า ประเภท น้ำมันปาล์มดิบ
  • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.