• จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.